2021 február 8

 

 1B

 

 

 

 

 

 

                

 

 

6

                                                 

Farkas Árpád, székelyföldi költő halálhíre

      

Megrendültünk, amikor tudomásunkra jutott ennek a különleges, egyenes gerincű, bátor, szókimondó, kiváló  költőnek a halálhíre.

Nem "ontotta" a verseket, de amit írt azok "klasszikusak" voltak már életében is.

Egyesületünknek 5 alkalommal volt vendége a "Kárpát-medencei költőtalálkozó" rendezvény-sorozatunkon és azokon kívül is.

Verseit legtöbbször ő maga mondta el, és jól mondta - ami ritka dolog. Szívesen jött hozzánk, hiszen itt találkozhatott azokkal a színészekkel, akik a baráti köréhez tartoztak Sepsiszentgyörgyön (Técsy Sándor, Kátó Sándor ), és azokkal a költőkkel, akiket nagyra becsült, miként ők  is nagyra becsülték őt (Vári Fábián László, Tari István, S.Benedek András, Buda Ferenc.)

Ők nem vetélytársak, hanem igazi költő-társak voltak, értékelték, tisztelték, szerették egymást, s erről azok a versek is tanúskodnak, amiket egymásnak írtak.

Farkas Árpád sajátos humor-érzékkel is meg volt áldva, úgy, ahogy a többi vendégünk is. "A kerti törpe" című verséről Técsy Sándor mondta el, hogy amikor a SUGÁS nevű vendéglőben Árpád  ezt a versét felolvasta nekik, a szomszéd asztalnál erőteljesen "füleltek" azok, akiknek ez volt a hívatása. Técsy Sándor odament hozzájuk és "kézfejből" (Árpád mondta így) lefordította nekik - miheztartás végett.

Az ügynek - akkor - nem lett folytatása, de Técsy Sándor nem sokáig maradt Sepsiszentgyörgyön, Magyarországra jött, s innen Amerikába ment, de sokszor látogatott Szegedre és a nagyon nehéz, veretes Farkas Árpád-verseket úgy mondta el, mintha azok ott születtek volna - gondolat-átvitellel Farkas Árpád és közte  ("Ha sírokon hajt ki a remény") : https://www.youtube.com/watch?v=kDpTmX1_deY

Árpád maradt Erdélyben, sohasem akart eljönni onnan, különös mély érzések fűzték őt az erdőkhöz, elmondása szerint.

Több ilyen emlékezetes, csodás pillanat is volt, amikor vendégül láttuk őket, ők pedig megjutalmaztak bennünket a puszta jelenlétükkel - minden egyéb ráadás volt.

Farkas Árpád elhagyta a földi világot és a magyar költészet egének fényes csillaga lett.

Így maradt meg nekünk.

 

 Horváth István Károlyné

    2021 február 10.