Védőháló a családokért program megvalósítása az ,,Ötágú síp" Kulturális Egyesületnél

1 log

EFOP-1.2.1-15-2016-00317.   Védőháló a családokért program megvalósítása az ,,Ötágú síp" Kulturális Egyesületnél

       A   családi életvezetés kiegyensúlyozásának példáit,
     módszereit csoportfoglakozásokon, tréningeken, klub-
     foglalkozásokon, családi - többgenerációs - nagyrendezvé-
     nyeken keresztül szeretnénk bemutatni. Ezek megvalósítása
     volt a cél a pályázat megírásakor.
     
     Célcsoportjaink ebben a munkában Szeged, Mórahalom,
     Újszentiván és Mártély településeken velünk kapcsolatot tartó
     családok, családalapítás-, gyermekvállalás előtt álló fiatalok,
     valamint a munkahelyre visszatérni szándékozó - már családban
    élők problémáinak felszínre hozása, a megoldásokat  illetően
    segítségnyújtás.
      A pályázati programokhoz önkéntesek is csatlakozhatnak,
      az életvezetés,  egészségfejlesztés, egészségtudatosság,
      környezetkímélő/védő életmód témakörökben. Az összejö-
      vetelek esetén gyermekfelügyeletet szervezünk, így a ta-
      pasztalatok átadása, s  a problémák megbeszélése (gyermek-
      nevelés, párkapcsolati problémák, stb. ) nyugodt körülmények
      között valósulhat meg.
      A fiatalok igényei szerint helyzetgyakorlatokat, workshopokat
      szervezünk,  (a párkapcsolatok,  a boldogság, a szerelem tudatos
      megtartása, amelyben  a felek személyisége kiteljesedhet,
      önismeretre törekvés  stb.)  6-7 fős csoportoknak, ahol mindezek
      megvalósulásához  a lehető legközelebb juthatnak. Hasznos 
      lehet a már családban élőknek a testvér érkezésével, az iskola-
      kezdéssel, fogyatékos családtaggal, több  generáció együttélésével
      kapcsolatos kölcsönös tapasztalatcsere.
      A tréningeket felkészült szakemberek, önkéntes felnőttek tartják,
     a munka és magánélet, a család időgazdálkodása, a bizalomépítés,
     az egészséges életmód, környezetbarát, környezetkímélő élet-
     vezetés kérdéseit segítenek tudatosítani, a mindennapokba 
     beépíteni.
     A nagy rendezvények, a  családi napok megrendezése esetében 
     a cél: nagyszülők, szülők, gyerekek számára szólnak, ahol több nem-
     zedék találkozik, s egyszerre érhető el a közös szórakozás,
     szórakoztatva-tanulás, figyelemfelhívás  mindazokra a tudni-
     valókra, amelyek az eddig felsoroltak esetében már ismertetésre
     kerültek.
     Hosszútávú cél: megteremteni a családok között olyan
     kapcsolatokat, amelyek az összefogást erősítik, keressenek
     olyan lehetőségeket, ahol találkozhatnak - vagy ezeket
     maguk szervezzék, népszerűsítsék a családalapítást, a
     gyermekvállalást, minél szélesebb körben - s mindezeket
     saját példájukkal hitelesítsék.
 

1 2 panorama A

 

13 A

 

 

 

Védőháló a családokért program 

megvalósítása az

Ötágú síp" Kulturális Egyesületnél

Kedvezményezett:

"Ötágú Síp" Kulturális Egyesület Szeged

Projektidőszak: 2017.03.01.-2019.03.01 .

Azonosító szám: EFOP-1.2.1-15-2016-00317

Szerződött támogatás összege: 26 024 155 Ft.

A támogatás mértéke (%-ban): 100%