2013 november 2.

 

2013. november 2.

 

2013-tól

az Ötágú Síp Kulturális Egyesület

Halottak napján megkoszorúzza

Kálmány Lajos

sírját az Ótelekiek nevében is!

 

Kálmány Lajos (1852. május 3. Szeged - 1919. december 5. Szeged)

Iskoláit a szegedi és a temesvári piarista gimnáziumban végezte, majd a teológián tanult. 1875-ben szentelték pappá 23 éves korában. Szentelése után Pécskára helyezték káplánnak, ahol 2 évet működött, aztán megkezdődtek a gyakori áthelyezések. 1878-1880 között beteg volt, csupán egy hónapot dolgozott, mint káplán - Szeged-Rókuson. Ez időben az árvíz 1879. március 12-én tönkretette a könyvtárát. 35 évet működött, mint pap, ebből 19 évet, mint káplán, 13 plébánián, és 16 évet Csanádpalotán, mint helyettes plébános. 1910. november 15-től Szegeden nyugdíjas. 

1891-ben Óteleknek kb. 1500 lakosa volt, míg Magyarszentmártonnak alig 800 katolikus magyar híve volt bejegyezve. De a plébánia az Magyarszentmártonban volt, és Óteleket, mint filiát (leányegyház) pásztorálták és legtöbbször  a káplán (segédlelkész) feladata volt ez a pásztorációs munka.

1891-ben Kálmány Lajos volt a magyarszentmártoni káplán, aki hamar megismerte Óteleket, a híveket és problémáikat. Azt is tudták róla, hogy a parasztok, az elnyomottak pártján van.

1891-ben megáradt a Béga és a folyó bal partján elterülő Ótelek árvízveszélybe került. A Béga jobb partján terült el Boldur földbirtokos földje, aki azt tervezte, hogy, az ő földje megmeneküljön a nagy árvízveszélytől, kivágatta a gátat, a Béga bal partján, nem törődve azzal, hogy akkor a víz elönti Óteleket. Számára az volt a fontos, hogy az ő birtoka megmeneküljön. 

Az ótelekiek nem engedték, és akkor Boldur földbirtokos, a katonaság segítségét kérte tervének megvalósításához.

A gátat védő ótelekiek úgy döntöttek, hogy Kálmány Lajos káplár segítségét kérik. Egy óteleki férfi lóháton sietett Magyarszentmártonba, elmondani a káplánnak a falu panaszát, problémáját és kérte, hogy jöjjön azonnal Ótelekre, és segítsen megmenteni a falut az árvíztől és a Boldur úr gonosz tervétől. Kálmány Lajos káplár úr azonnal lóra ült, és az óteleki férfival Ótelekre sietett. Látva a veszélyes helyzetet, maga mellé vett egy édesanyát a karján lévő kisgyerekkel, odaállt a katonák elé feszülettel a kezében és azt mondta : csak, ha lelövik, csak akkor kezdhetnek hozzá a gát kivágásához.

Így mentette meg Ft. Kálmány Lajos káplán úr Óteleket az árvíztől, de igaz, hogy Boldur földbirtokos birtokát a Béga vize elöntötte.

Talán ez a tény is hozzájárult ahhoz, hogy a káplán urat rövidesen 1892-ben elhelyezték Németelemérre.

A történetet lejegyezte Ft. Heinrich József óteleki plébános.