2022. február 7

 1 A

 Sarkadról kaptuk az értesítést:

5

 

Tegnap megrendeztük Szabó István könyvének a bemutatóját:

 

A rendezvény jól sikerült, annak ellenére, hogy néhányan jelezték, hogy sajnálják,

mert, bár szeretnének, de ebben a Covidos időben nem mernek eljönni:

 

A szerző helyzetjelentése:

 

Tárgy: nagyvarjasi Szabó István: Az Isten háta mögül c. könyv bemutatója.

Hely: a Sarkad Városi Könyvtár nagyterme.

Idő: 2022 február 7, 17-19 óra között.

Személyek: közönség  22 fő, hitelesítve. Többen jelezték, hogy Covid így meg úgy...érthető.

Az eseményt levezényelte (moderátorként) Nagy Ferenc tanár, amúgy művészlélek, tájképfestő, az ismert és elismert Kónya Kamarakórus oszlopos tagja.

A Szerző ismert és kevésbé ismert adalékokkal volt kénytelen megvilágítani egy-egy részlet, történet hátterét. Pl. nem mindenki tudta, ki volt Sztálin, mit csinált, vagy hogy a magyar csapatok 1944 őszén felszabadították Aradot. Kérdés-felelet formájában vizsgázott a Szerző és Nagy Ferenc is. Gyakorta kuncogás a teremben. Egy-egy esetben szipogás, orrfúvás. Pl. szegény Pintér Viktória néni kapcsán. Nagy Ferenc kiemelte, hogy neki az tetszik a legjobban, hogy egyszerre lehet kacagni és könnyezni a megírtakon, sőt egy-egy mondaton belül is . Szerzőnek erről fogalma sem volt. (Csak jó az ilyen könyvismertető!) Természetesen szó esett Trianonról, ezt a sarkadiak jól értették, hisz 7 km-re van a (gúny) határ, meg aztán itt a Cukorgyárnál is volt a két világháború között határvadász örs.

Minden szerző jól teszi, ha az elhangzott gratulációknak csak a felét hiszi el, vagy annyit sem - de így is jócskán el vagyok látva pozitív lelki erősítővel.

Kérdés hangzott el, hogy mi is tulajdonképpen az Ötágú Síp Kulturális Egyesület és miféle nemzet is a Szögedi Nemzet ? Szerző vette magának a bátorságot és Bálint Sándor szellemében értelmezte és érzelmezte a kérdést. Hogy került a Szerző ebbe a nemzetbe? Hát úgy, hogy apai őse Szöged-Alsóvárosi és úgy, hogy Sarusi Mihály mögemlítötte, figyelömbe ajánlotta.

És hogy-hogy (ingyön) kiadták ezt a könyvet? Hát úgy, hogy van ott egy elnökasszony, kinek neve Horváth István Károlyné Margó, aki pályázott ez ügyben és sikerült. Szó volt még Mihály Árpádról, Forró Mariannáról és néhai Búza Barnáról is.

Minden könyv elfogyott.